Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Všeobecné informace

Cestovné do Rady EU - Všeobecné informace (legislativa, dokumenty, kontakty). Aktualizace kontaktní osoby.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI"), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek:

  1. Jaké prováděcí právní předpisy budou přijaty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb;
  2. Jaké je navrhované znění prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1;
  3. Jsou návrhy prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1 přístupné veřejnosti, příp. kde jsou / budou zveřejněny;
  4. Který prováděcí právní předpis stanoví konkrétní povinnosti podnikatelů při zavádění elektronické evidence tržeb;
  5. K jakému datu budou podnikatelé povinni registrační pokladny zavést;
  6. Jak bude případné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů zavádějících registrační pokladny sankcionováno.

Aktualizováno

Daňové tiskopisy

Úprava obsahu - Daňové tiskopisy finanční a celní správy pro daný rok.