Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Týká se vynětí z evidence tržeb podle §12 odst. 3 písm. d) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb: a) obecně všech tržeb ze stravování poskytovaných tímto zařízením žákům a studentům (tedy nad rámec vyhlášky o školním stravování např. stravování v době nemoci, o prázdninách, formou bufetu apod.), nebo b) pouze tržeb ze „školního“ stravování poskytovaného tímto zařízením žákům a studentům dle vyhlášky o školním stravování.

V případě, že výše uvedené zařízení poskytuje stravování také formou již zmiňovaného prodeje zboží v bufetu a tato tržba by byla pro žáky a studenty (a podle § 12 odst. 3 písm. c) zákona o evidenci tržeb i pro vlastní kmenové zaměstnance) z evidence tržeb vyloučena, jak zařízení zajistí evidenci tržeb v případě, že do bufetu mají přístup i cizí strávníci (např. zaměstnanci cizích škol, veřejnost, apod.), kdy obsluha není schopna je od sebe odlišit?

Může stravovací zařízení v případě, že má problém rozlišit charakter tržby (dle předchozího dotazu), zjednodušit svoji evidenční povinnost tak, že v rámci EET nahlásí nejen tržby, které evidenci podléhají (např. tržby od cizích strávníků), ale nahlásí navíc i tržby, které jsou z EET vyloučeny (např. tržby za stravování žáků a studentů)?” 

Vydáno

Zpravodaj MF - 05/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Konvergenční program České republiky (květen 2016), Otázky a odpovědi - Účetní výkaznictví státu, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. čtvrtletí, Finanční zpravodaj číslo 6/2016, Cenový věstník 05/2016, Vyhláška č. 367/2015 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání), Přechodné období novely rozpočtových pravidel, Účetní konsolidace státu – Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o registraci zodpovědné osoby v CSÚIS a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 25. května 2016 v Bruselu, Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2016 a jiné.

Vydáno

Ocenění si převzala dvacítka TOP plátců daně z příjmů

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádalo 26. května v pořadí již čtrnácté vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Ocenění – skleněnou plaketu – převzalo v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera z rukou náměstkyně ministra financí pro daně a cla Aleny Schillerové a generálního ředitele GFŘ Martina Janečka „TOP 20 plátců roku 2015“.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. května 2016

 • Bod č. 6: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
 • Bod č. 8: Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
 • Bod č. 9: Návrh na zvýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a. s.
 • Bod č. 26: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019
 • Bod č. 30: Žádost o udělení souhlasu kapitole Nejvyšší kontrolní úřad s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
  Pro informaci:
 • Bod č. 10: Veřejná zakázka „Úprava a rozšíření Informačního systému majetku státu (ISMS) z důvodu legislativních změn“ zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás s žádosti o poskytnutí informace v souvislosti s vyhláškou 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Je mi známo, že k některým ustanovením předmětné vyhlášky byl Ministerstvem financí ČR dne 7. července 1993 vydán výklad vedený pod č.j. 323/41384/1993. Žádám tímto o sdělení, zda byl tento výklad v minulosti novelizován, přípdně zda existují jiné dokumenty soužící k interpretaci či doplnění jmenované vyhlášky.(dále dotaz č. 1)

Pokud ano, žádám zároveň o zaslání všech těchto aktuálně platných a účinných dokumentů, které Ministerstvo financí eviduje, v elektronické podobě do datové schránky, případně v tištěné podobě na adresu shora uvedeného sídla."(dále dotaz č. 2)