Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpravodaj MF - 02/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2016.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2015, Účetní konsolidace státu – aktuálně, Vyhlášky pro rok 2016 – pro účetnictví státu, Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi stav ke dni 30.9.2015, Oceňovací předpis 2016 - úplné pracovní znění, Finanční zpravodaj číslo 4/2016, 3/2016 a 2/2016, Zákon o evidenci tržeb ve znění schváleném PSP, Do Sněmovny míří novela zákona posilující postavení spotřebitele na trhu platebních služeb a další témata.
  • EU a zahraničí: Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2015, Sankce vůči Íránu - aktuálně, Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN  a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (únor 2016), Multimédia MF (únor 2016) a jiné.

Aktualizováno

Všeobecné informace

Cestovné do Rady EU - Všeobecné informace (legislativa, dokumenty, kontakty). Aktualizace kontaktní osoby.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI"), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek:

  1. Jaké prováděcí právní předpisy budou přijaty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb;
  2. Jaké je navrhované znění prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1;
  3. Jsou návrhy prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1 přístupné veřejnosti, příp. kde jsou / budou zveřejněny;
  4. Který prováděcí právní předpis stanoví konkrétní povinnosti podnikatelů při zavádění elektronické evidence tržeb;
  5. K jakému datu budou podnikatelé povinni registrační pokladny zavést;
  6. Jak bude případné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů zavádějících registrační pokladny sankcionováno.

Aktualizováno

Daňové tiskopisy

Úprava obsahu - Daňové tiskopisy finanční a celní správy pro daný rok.