Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2016

Ke konci 1. čtvrtletí 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 116,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 86,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 30,0 mld. Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bych Vás ráda požádala o zodpovězení následujících otázek týkající se administrativních nákladů na spotřební daně:

  1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v letech 2013 – 2015 zabýval agendou *spotřebních daní* (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)?
  2. Zabývala se těmito činnostmi stejná organizační jednotka jako v případě zajištění agendy ekologických daní?
  3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady letech 2013 - 2015 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem na MF a GŘC? V případě, že nelze tyto údaje sdělit podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové třídy.“

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 4/2016

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Zpravodaj MF - 04/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2016.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Poslanecká sněmovna schválila balík zákonů významně regulující hazard, Makroekonomická predikce - duben 2016, 41. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2016–2019), Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2016, Metodická pomůcka – Změny Českých účetních standardů č. 703 a č. 704, Účetní konsolidace státu – MF zveřejňuje informaci týkající se vykazování vlastního IČO v rámci PAP, Stanovisko k otázce odkladu právních účinků rozhodnutí povolujících provozování výherních hracích přístrojů, Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2016, Finanční zpravodaj číslo 5/2016, Cenový věstník 04/2016, Zprávy MF - číslo 2/2016, Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti, Finanční správa spustila na internetu stránky k elektronické evidenci tržeb a další témata.
  • EU a zahraničí: Ministři financí vedli neformální diskusi o daňových únicích, Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní, Ministr financí vyzdvihl vysokou úroveň česko-rakouských ekonomických vztahů a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Andrej Babiš bude debatovat o nové regulaci hazardu na VŠE, Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2016), Ministerstvo financí představilo své úspěchy a plány a jiné.