Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Sankce OSN vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Rada bezpečnosti OSN dne 2. března 2016 rezolucí 2270 (2016) zařadila další osoby na seznam osob, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 písm. d) rezoluce 1718 (2006) – opatření vůči KLDR

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o herních zařízeních a provozovnách na území města Zlína v období od počátku roku 2010 do 1. čtvrtletí 2013 (včetně). Na webových stránkách MF ČR je totiž zveřejněna jen statistika počínající 30. 4. 2013 do současnosti. Dostačující jsou údaje po čvrtletích v datové podobě.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 2/2016

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

TTIP - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA („Dohoda TTIP“) si klade za cíl zajištění plné liberalizace vzájemného obchodu a investic mezi oběma partnery, čímž by mělo být dosaženo odstranění přetrvávajících obchodních bariér.