Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 17. listopadu v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat 17. listopadu v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Ministři se budou zabývat výsledky Evropské rady (28.-29. října 2010) a úkoly pro Radu ECOFIN, které z tohoto summitu vyplývají. Očekává se diskuse zejména o pokračování projednávání legislativních návrhů týkajících se ekonomického řízení v EU a posilování koordinace hospodářských politik. Belgické předsednictví sdělí, jakým způsobem bude pokračovat další práce v této oblasti s cílem dosáhnout shody nad návrhy s Evropským parlamentem do léta 2011. Ministři by se měli dotknout i úkolu Evropské rady související s daněmi a poplatky ve finančním sektoru. V tomto případě Evropská rada očekává v prosinci zprávu k otázce koordinace a zamezení dvojího uvalení bankovních poplatků. Rada ECOFIN bude dále seznámena s výsledky summitu G20, který se konal 11. – 12. listopadu v korejském Soulu.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. října 2010

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
 • Bod č. 7: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek
 • Bod č. 14: Zpráva o pokroku v řešení dalších legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • Bod č. 23: Návrh změny usnesení vlády ze dne 2. března 2009 č. 225
 • Bod č. 24: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2010

Vydáno

19. října 2010, Lucemburk - TISKOVÁ ZPRÁVA z 3038. zasedání Rady Hospodářské a finanční věci (prozatímní verze)

Zdroj: Rada EU - ECOFIN : TISKOVÁ ZPRÁVA z 3038. zasedání Rady Hospodářské a finanční věci (prozatímní verze) Lucemburk, 19. října 2010, publikováno 10/2010, ke stažení ve formátu pdf,  anglická verze

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN - 19. října v Lucemburku

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat 19. října v Lucemburku. Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Ministři v rámci přípravy na Evropskou radu naváží na neformální setkání ministrů financí spolu s guvernéry centrálních bank na přelomu září a října a budou pokračovat v diskusi o zavádění bankovních poplatků a daní v Evropské unii. Z této debaty pak vzejde zpráva, kterou ECOFIN bude informovat premiéry a prezidenty členských zemí EU – Evropská rada bude zasedat 28.-29. října. Zpráva by měla shrnout důvody vedoucí k myšlenkám o zavedení poplatků a daní ve finančním sektoru a výsledky diskuse ministrů financí a navrhnout budoucí kroky. S vytvořením systému daní a odvodů dopadajícím na finanční instituce členské státy souhlasily na červnovém jednání Evropské rady, Česká republika si v této věci vyjednala možnost taková opatření nezavádět.

Vydáno

Bruselské fondy nám nezatopí

 • Autor: Jan Gregor, náměstek ministra financí.
 • Zdroj: Hospodářské noviny | 7.10.2010 | rubrika: Názory | strana: 10

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. října 2010

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU – povodně v srpnu 2010 (Liberecký a Ústecký kraj)
 • Bod č. 12: Návrh na změnu usnesení vlády č. 104 ze dne  1. února 2006 o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů
 • Bod č. 16: Návrh na 2. změnu Přílohy 1 "Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie"