Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Chtěla bych Vás požádat o dokumenty: Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Zpráva o činnosti Cení správy ČR za roky 2000 až 2014. Jsem studentkou Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a chtěla bych data použít do své diplomové práce.

Vydáno

Úspěšní nejen v arbitrážích, ale i ve vymáhání pohledávek

Ministerstvu financí se nejenže daří vyhrávat spory v arbitrážích, ale je úspěšné i ve vymáhání peněžitých pohledávek po zahraničních investorech, kteří neúspěšně žalovali Českou republiku za údajné porušení dohod o podpoře a ochraně zahraničních investic.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na vás v souvislosti s usnesením vlády č. 51/2001 ze dne 10. ledna 2001, na základě kterého se uzavírají vládní smlouvy o odstranění historických ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Dle informací poskytnutých Ing. Hrůzovou z oddělení 4502, se nejedná o státní podporu, která musí být notifikována Evropské Komisi. Toto stanovisko podle všeho zaujalo MF na základě materiálů a analýz od ÚOHS.

Tímto si dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí materiálu ÚHOS pojednávajícího o tom, že v případě uvedených vládních smluv o odstraňování historických ekologických zátěží, se nejedná o veřejnou podporu.