Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2015

Ministerstvo financí (dále Ministerstvo nebo MF) předkládá veřejnosti v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2015 (dále Zpráva), která obsahuje podrobné shrnutí událostí v oblasti řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny, vyhodnocení emisní činnosti státu a vývoje na finančních trzích v kontextu financování České republiky, analýzu dynamiky státního dluhu a souvisejících příjmů a výdajů státního rozpočtu na dluhovou službu, detailní vyhodnocení plnění stanovených strategických cílů v oblasti řízení rizik dluhového portfolia a v neposlední řadě též roční hodnocení primárních dealerů státních dluhopisů České republiky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souvislosti s veřejnou zakázkou Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR (2016-2020), zadávanou Českou republikou – Ministerstvem financí v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod ev. č. zakázky 404517, žádá shora označený žadatel o poskytnutí následujících informací: ....

V souvislosti s veřejnou zakázkou Zajištění podpory a provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) pro období 1.10.2015 - 31.12.2017, ev. č. zakázky 404517, zadávanou Českou republikou – Ministerstvem financí v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod ev. č. zakázky 404517, žádá shora označený žadatel o poskytnutí následujících informací: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. informace o tom, zda výdaje na Projekt již byly předmětem tzv. certifikace ze strany MF-Národního fondu ve smyslu čl. 61 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (dále jen „Nařízení EU"), a to včetně informace o tom, kdy případně k takové certifikaci došlo a dále případně o poskytnutí příslušného dokumentu (popř. dokumentů), kterými byly výdaje na Projekt takto osvědčeny ze strany MF-Národního fondu;
  2. ......

Aktualizováno

Základní informace

Aktualizace základních informací vztahujících se k tzv. Důchodové reformě.