Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Farmářské trhy a EET? Žádný problém

  • Reakce Gabriely Štěpanyové na článek „Farmářské trhy a elektronická evidence? Problém, shodují se prodejci“
  • Zdroj: hodoninsky.denik.cz | Datum: 6.3.2016 | Autor: Jiří Kosík

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V kapitole 3.8 na jedenácté straně příručky Programové prohlášení vlády ČR z února 2014, v kapitole 3.8 Ministerstva dopravy (dál Příručka), je napsáno: "Vláda připraví plně zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru 2012/34/EU jež ulehčí národnímu dopravci České dráhy a.s. od nákladů spojených s provozem jím vlastněných zařízení služeb, která jsou využívána i konkurenčními dopravci.
Vláda stanoví ceny za užití těchto zařízení služeb. Vláda podpoří přesun dopravy nákladů ze silnice na železnici."

Dále je na stranách 25-26:Příručky v Koaliční smlouvě mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 až 2017 (programoví část) v bodu 1.2 Moderní doprava mimo jiné napsáno: .....

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. března 2016

  • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

dovolte mi Vás touto cestou požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace o všech povolení k provozování číselných loterií prostřednictvím veřejné sítě Internet, která byla vydána Ministerstvem financí ČR na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Vaší odpovědi Vás žádám o zaslání kopií všech těchto povolení, a to spolu s přehledem, který bude obsahovat údaje o počtu těchto povolení, subjektech, kterým byla tato povolení vydána a o době, na kterou byla tato povolení vydána.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  • na jakou dobu ministerstvo financí povoluje herní zařízení ve městě Kyjově
  • žádá MF vždy město o vyjádření k řízení o povolení herních zařízení
  • je nutný vždy souhlas města k povolení ministerstvem financí
  • jaký je aktuální počet, na jaké adrese a platnost jejich povolení ve městě Kyjově.