Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. července 2016

  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
  • Bod č. 11: Odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce“, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“, zadávané v rámci plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0033/94, ze dne 6. 5. 1994, s nabyvatelem SPOLANA a. s. Neratovice
  • Bod č. 16: Metodický pokyn CHJ č. 3 "Metodika veřejného nakupování – Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání"
    Pro informaci:
  • Bod č. 3: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2015
  • Bod č. 4: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb
  • Bod č. 5: Informace o počtu zbytkový státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Vydáno

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016)

Aktualizace Metodiky certifikace s účinností od 1. srpna 2016 nově upravuje proces závěrečné certifikace a reflektuje postupy pro uzavírání programů, tj. popisuje postupy a činnosti jednotlivých subjektů a stanovuje jejich harmonogram tak, aby byly dodrženy všechny termíny a pravidla definovaná legislativními předpisy, včetně metodických dokumentů.

Vydáno

Přebytek státního rozpočtu stoupl na 40 mld. Kč

K 30.6.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 655,4 mld. Kč, celkové výdaje 614,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 40,6 mld. Kč (v červnu 2015 vykázán přebytek 22,6 mld. Kč).