Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žadatel tímto v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uctivě žádá nadepsaný orgán o poskytnutí následujících informací týkajících se mezinárodní smlouvy o úvěru uzavřené mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a Konsolidační bankou Praha, s. p. ú., schválené a podepsané dne 7. 6. 2000 v Lucembursku pod č.j. EIB Fin.20.614:

  • V jaké výši byl ze strany EIB poskytnut úvěr na základě výše specifikované smlouvy.
  • Jaká je určená výše splátek, kterými je/byl specifikovaný úvěr splácen.
  • Byl již předmětný úvěr splacen. Pokud se tak nestalo, v jaké výši ještě nebyl splacen.
  • Pokud úver nebyl zcela splacen, kdy má dojít k jeho splacení s uvedením výše zbývajících splátek." 

Vydáno

Jízdenky s nulovou hodnotou

Výkladové stanovisko odboru 16 – Cenová politika k problematice jízdenek s nulovou hodnotou např. pro děti do 6 let.

Aktualizováno

Ministři v historii

Tabulka - ministři financí v úřadu v historickém řazení od roku 1918 - po současnost