Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. září 2014

  • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace
  • Bod č. 8: Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020
  • Bod č. 11: Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků