Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. září 2014

  • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace
  • Bod č. 8: Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020
  • Bod č. 11: Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Aktualizováno

Skupina Světové banky

Skupina Světové banky – World Bank Group (WBG) je tvořena pěti subjekty: Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj - IBRD a Mezinárodní asociací pro rozvoj - IDA, (IBRD a IDA společní tvoří Světovou banku) a dalšími třemi institucemi: Mezinárodní finanční korporací - IFC, Multilaterální agenturou pro investiční záruky - MIGA a Mezinárodním střediskem řešení investičních sporů - ICSID.

Hlavním cílem činnosti SB je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroji k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci.