Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 1968, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, v oborech služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 10 – Kancelář ministra

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3338, v odboru 10 – Kancelář ministra, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 1503 – Mezinárodní zdaňování v odboru 15 – Daně z příjmů

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 2066, v odboru 15 – Daně z příjmů, odd. 1503 – Mezinárodní zdaňování, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 5702, FM 1969, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, v oborech služby: 27. Bezpečnost práce, 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5701 – Krizové řízení v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení 5701, FM 1966, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5701 – Krizové řízení, v oboru služby: 32. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 4801 - Kárná řízení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4801, FM 3353, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4801 - Kárná řízení, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 6/2016

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí v odboru 30 – Personální

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení FM 125, v odboru 30 - Personální, odd. 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.