Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.10.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.10.2016 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 50350 kusů.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky - 2016

Od 1. ledna 2015 byly dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol realizovány dle výměru MF č. 01/2015, kterým bylo stanoveno celkem 78 maximálních cen. Vycházelo se přitom z již dříve stanovených maximálních cen od 1. září 2014 pro školní rok 2014/2015.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů - 2016

Skončením platnosti zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, byla k 31. prosinci 2012 fakticky ukončena zbývající regulace nájemného v krajských městech a vybraných městech Středočeského kraje. V ostatních městech skončila tato regulace již v roce 2010.

Vydáno

Zdravotnictví - 2016

V roce 2015 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví (prostřednictvím cenového předpisu nebo cenového rozhodnutí) žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Došlo ovšem k úpravě sazby DPH pro léčivé přípravky a některé potraviny pro zvláštní lékařské účely k 1.1.2015.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová - 2016

V roce 2015 byl upraven v pravidlech pro věcné usměrňování cen jízdného ve vzorci pro výpočet přiměřeného zisku postup pro určení počtu vozidel dopravce, která jsou nezbytná pro zajišťování linkové dopravy.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční - 2016

V roce 2015 platila pro dopravce povinnost poskytovat nadále slevy pro určité kategorie cestujících, které odpovídají zejména potřebě sociálně citlivým skupinám cestujících umožnit dostupnost tohoto druhu veřejné dopravy.

Vydáno

Elektrická energie - 2016

V roce 2015 bylo III. regulační období prodlouženo o jeden rok, a tak byly nadále zachovány principy regulace i v tomto období. Zároveň byly nastaveny podmínky regulace pro IV. regulační období, které začíná rokem 2016.

Vydáno

Tepelná energie - 2016

Cena tepelné energie je regulována formou věcného usměrňování. Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) stanovuje závazné podmínky pro kalkulaci a sjednávání cen tepelné energie.