Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Cenový věstník 03/2016

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2016, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 3. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 statutárního města Mostu, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 7
  • Přehled o provedených cenových kontrolách - Magistrát města Zlína
  • Přehled o provedených cenových kontrolách - Krajský úřad Ústeckého kraje

 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2016

  • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č. 16: Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecku
  • Bod č. 21: Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Bod č. 22: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016

Aktualizováno

Zelená kniha

v termínu od 25. ledna 2016 do 26. února 2016.

S využitím příspěvků a podnětů získaných od odborné veřejnosti zaslalo Ministerstvo financí odpověď Evropské komisi dne 18.3.2016.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Přehled povolení vydaných dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, jednotlivým provozovatelům k provozování elektromechanické rulety a k provozování kostek, které byly platné k 30. červnu 2011.

Dovoluji si požádat, aby z daného přehledu bylo zjevné, kolik platných povolení na provoz elektromechanické rulety a kostek bylo k 30. červnu 2011 drženo jednotlivými provozovateli těchto dvou uvedených her."