Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Cenový věstník 05/2017

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009, kterou byla vydána cenová mapa stavebních pozemků obce Terezín č. 5

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 2155 a FM 1546, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5506 – Certifikace a akreditace, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada FM 3516, v odboru 16 – Cenová politika, odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Označení zboží

Výkladové stanovisko odboru 16 – Cenová politika k problematice označení zboží.

Vydáno

Pronájem pozemku

Výkladové stanovisko odboru 16 – Cenová politika k problematice pronájmu pozemků.