Novinky

Úvěry, které poskytují obce, potřebují jasná pravidla

oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace
oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

 • Tisková zpráva
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
 • Spoluprace
 • Ministerstvo financí

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Svazu měst a obcí ČR

Od loňského prosince platí nová legislativa pro spotřebitelské úvěry. Týká se i půjček, které poskytují města a obce obyvatelům či nájemcům nemovitostí. Vyplývá to z nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, do něhož byly - v kontextu s členstvím České republiky v Evropské unie - zapracovány i dvě evropské směrnice. Kvůli nejasnostem v nových pravidlech se Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo financí na společných jednáních shodly na postupu, při jehož dodržení mohou města a obce poskytovat úvěry i nadále.

Na společné schůzce Svaz měst a obcí ČR požádal Ministerstvo financí o pomoc s přípravou metodiky, přičemž zástupci resortu konstatovali, že je nutné obrátit se také na dohledový orgán - Českou národní banku (ČNB).

"Jsme přesvědčeni, že nic nebrání zvýhodněné půjčky obyvatelům poskytovat i nadále. Pomáhá to rozvoji území, motivuje to lidi k tomu, aby v dané oblasti žili a podnikali," říká náměstkyně ministra financí pro finanční trhy Lenka Jurošková a dodává: "Proto jsme se operativně se Svazem měst a obcí sešli a vyjasnili si dopady nového zákona.“

"Obce a města poskytují občanům úvěry zejména na bydlení či opravy památkových objektů. Tedy ve veřejném zájmu," říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek a dodává: "Aby se tak mohlo dít i nadále, potřebujeme jasnou metodiku a vzor poskytování půjček tak, aby se samosprávy mohly i nadále chovat jako řádní hospodáři a přitom - v souladu s vymezenými mantinely - vycházet vstříc skutečným potřebám veřejnosti."

Veřejný zájem je u obcí deklarován v ustanovení § 2 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích. V něm se říká, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. V dané věci chce Svaz měst a obcí ČR ještě jednat s Českou národní bankou.

Pro další informace kontaktujte:

 • Štěpánka Filipová, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 724 302 802,
  e-mail: filipova@smocr.cz
 • Michal Žurovec, Ministerstvo financí, vedoucí oddělení vnějších vztahů a komunikace,
  mobil: 725 901 655, e-mail: michal.zurovec@mfcr.cz

 


O Svazu měst a obcí České republiky:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na
www.smocr.cz a na facebooku.