SN (sériové číslo certifikátu):  
CN (jméno):  
OU (organizační jednotka):  
Title (osobní číslo):  
Issuer (vystavitel certifikátu):  
Issued since (vydáno od):  
Issued till (vydáno do):  
Valid (platnost)
Jsou hledané certifikáty vydané v posledních 2 letech!!!