<<< zpět (back)
CZ0017 Priorita 1 - Uchovávání evropského kulturního dědictví / Priority 1 - Conservation of the European cultural heritage
Název projektu Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov
Project Title Renovation of Small and Fortification Architecture of the Chateau in Mikulov
Žadatel Regionální muzeum v Mikulově Místo realizace
Place of implementation
Mikulov
Applicant The Regional Museum in Mikulov
Datum schválení
Date of approval
20. 9. 2006 Udělený grant
Grant awarded
291 094 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
V rámci projektu byly provedeny stavební a restaurátorské práce pro záchranu hradebních zdí a sochařské a kamenické výzdoby zámku v Mikulově včetně oprav zničené kašny a fasády na Čestném nádvoří. Restaurování hradebních zdí bylo díky úsporám rozšířeno na téměř trojnásobnou plochu. Účelem projektu byla záchrana důležité památky, zlepšení bezpečnosti při její návštěvě a zvýšení návštěvnosti, která byla již v r. 2008 dokumentována počtem 40 tisíc návštěvníků.
Referenční obrázek - Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov
Project Description:
Under this project construction and restoration work were undertaken to preserve fortifications and decorative stonework and statuary at Mikulov Chateau; this included the restoration of a ruined fountain and the façade in the Courtyard of Honours. Due to savings the renovation of the fortifications was expanded to cover an area almost three times that originally planned. The project’s goal was to preserve an important monument, improve visitor safety, and increase visitor numbers; in 2008 40,000 people visited the chateau.