<<< zpět (back)
CZ0141 Priorita 4 - Zdravotnictví a péče o dítě / Priority 4 - Health and childcare
Název projektu Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra ve FN Bohunice
Project Title Instrumentation Upgrading in the Barrier-Protected Operating Theatre and Perinatological Care Centre in the Faculty Hospital Brno-Bohunice
Žadatel Fakultní nemocnice Brno Místo realizace
Place of implementation
Brno
Applicant The Faculty Hospital Brno
Datum schválení
Date of approval
4. 2. 2009 Udělený grant
Grant awarded
807 637 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Grant přispěje k zajištění operací infekčně nemocných pacientů, které jsou v současné době prováděny na Centrálních operačních sálech bez rozlišení míry epidemiologického rizika, včetně zajištění bariérové operativy infekčních pacientů. Celkově dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče a vytvoření podmínek pro péči o infekční nemoci v těhotenství, a tím ke zlepšení systému perinatální péče o těhotné v rámci perinatologického centra FN Brno.
Referenční obrázek - Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra ve FN Bohunice
Project Description:
The grant will contribute to the ability to perform surgery of infectious patients. Such surgery is at present conducted in the central operating theatres regardless of the level of epidemiological risk, including barrier operability of infectious patients. Overall, the results will increase the quality of provided medical care, create conditions for care about infectious diseases during pregnancy and thus improve the system of perinatal care for the pregnant within the perinatological centre of the Faculty Hospital Brno.