<<< zpět (back)
CZ0134 Priorita 1 - Uchovávání evropského kulturního dědictví / Priority 1 - Conservation of the European cultural heritage
Název projektu Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně
Project Title Dušan Samo Jurkovič Centre in Brno
Žadatel Moravská galerie v Brně Místo realizace
Place of implementation
Brno
Applicant Moravian Galery in Brno
Datum schválení
Date of approval
13. 2. 2009 Udělený grant
Grant awarded
1 064 096 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Tvorba Dušana Samo Jurkoviče symbolizuje důležitý posun od historizujícího eklektizmu přes bohaté období secese až k funkcionalistické moderně. Projekt přispěje k vybudování centra Dušana Samo Jurkoviče v jeho vile v Brně-Žabovřeskách. Součástí projektu je rekonstrukce této vily se specifickými konstrukčními a materiálovými prvky, která představuje mezník ve vlastní Jurkovičově tvorbě. Bude také vytvořena on-line virtuální expozice a manuál rekonstrukce a bude zpřístupněna nová muzejní expozice zaměřená na architekturu 20. století.
Referenční obrázek - Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně
Project Description:
The artistic work of Dušan Samo Jurkovič symbolizes an important movement from historical eclectic architecture over a rich secession period up to the functionalist modern style. The project will contribute to the establishment of a Dušan Samo Jurkovič Centre in the architect’s original villa in Brno-Žabovřesky. The project is aimed at reconstruction of this unique house featuring specific construction and material elements representing a boundary-stone in Jurkovič´s own creation. Also, an on-line virtual exposition and a reconstruction describing manual will be created and a new museum exposition on the 20th century architecture will be open to public.