<<< zpět (back)
CZ0099 Priorita 4 - Zdravotnictví a péče o dítě / Priority 4 - Health and childcare
Název projektu Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby chronicky nemocných dětí
Project Title Enhancement of Research Infrastructure for Individualised Therapy of Chronically Sick Children
Žadatel Univerzita Palackého v Olomouci Místo realizace
Place of implementation
Olomouc
Applicant Palacký University in Olomouc
Datum schválení
Date of approval
30. 6. 2008 Udělený grant
Grant awarded
882 484 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Projekt se zabývá problematikou dětí trpících autoimunitním a chronickým nespecifickým zánětlivým onemocněním. Grant přispěje k pořízení přístrojů pro analýzu genomu pacientů pro zpřesnění diagnózy a prognózy dalšího vývoje nemoci. Výsledkem projektu bude zkvalitnění terapie a zlepšení dlouhodobého zdravotního stavu a kvality života dětí.
Referenční obrázek - Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby chronicky nemocných dětí
Project Description:
The project addresses the problem of children suffering from autoimmune, cancerous and chronic non-specific inflammatory disease. The grant will co-finance the purchase of instruments for the genomic analysis of patients in order to make more accurate diagnoses and prognoses. The project will result in better therapy for patients, as well as in improvements to their long-term health and quality of life.