<<< zpět (back)
CZ0059 Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů / Priority 3 - Human Resource Development
Název projektu Modernizace škol zřízených Středočeským krajem
Project Title Modernisation of Schools Established by Central Bohemia Region
Žadatel Středočeský kraj Místo realizace
Place of implementation
Středočeský kraj
Applicant Central Bohemian Region
Datum schválení
Date of approval
29. 7. 2008 Udělený grant
Grant awarded
365 435 € Stav
Status
Projekt ukončen
Project completed
Popis projektu:
Projekt se zaměřuje na modernizaci vybavení 71 škol zřizovaných Středočeským krajem prostřednictvím pořízení multimediální didaktické techniky. Sedmnácti základním školám pro handicapované děti a 54 středním školám umožní využívání moderních multimediálních vzdělávacích metod. Realizace přispěje k rozvoji a zkvalitnění vzdělávání, aby odpovídalo současným standardům.
Referenční obrázek - Modernizace škol zřízených Středočeským krajem
Project Description:
The project will modernise 71 schools established by Central Bohemia Region by equipping them with didactic multimedia technology. Seventeen primary schools for handicapped children and 54 secondary schools will thus be able to use modern multimedia teaching methods. Project implementation will help to develop and improve the level of education so that it meets current standards.