Novinky

Plán zavedení eura

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

 • Plán
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Zavedení eura
 • Regulace
 • Národní koordinační skupina pro zavedení eura

Národní plán zavedení eura v České republice (2007)

Národní plán zavedení eura v České republice se skládá ze tří částí:

 1. část - obecná část„Základní informace“ je exekutivním souhrnem národního plánu. Obsahuje základní principy, na kterých bude zavedení eura v České republice založeno, a shrnutí doporučení pro jednotlivé oblasti včetně doporučení národního koordinátora;
 2. část - zvláštní část „Konkretizace úkolů v jednotlivých segmentech“ obsahuje detailní popis doporučení a opatření v jednotlivých oblastech, jak je zpracovaly pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura;
 3. část – slovník základních pojmů souvisejících s problematikou zavedení eura.

Specifická doporučení k přípravám na zavedení eura jsou směřována do šesti cílových oblastí:

 1. Banky a ostatní subjekty finančního sektoru
 2. Veřejné finance a veřejná správa a samospráva
 3. Nefinanční sektor a ochrana spotřebitele
 4. Legislativní potřeby zavedení eura
 5. Zdroje informací a komunikace
 6. Informační a statistické systémy

Dokumenty ke stažení

Kontakty - Národní plán zavedení eura

Další informace viz http://www.zavedenieura.cz

 • Dotazy je možné směrovat na email: euro@mfcr.cz nebo na telefon 257 042 984.

Nejčtenější