Novinky

Zasedání Rady ECOFIN v úterý 7. prosince 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Finanční trh

V úterý 7. prosince 2021 se uskuteční poslední zasedání ministrů financí zemí Evropské unie pod vedením slovinského předsednictví. Na jednání, které proběhne prezenčně v Bruselu, bude Českou republiku zastupovat místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová. Hlavními body jednání budou snížené sazby daně z přidané hodnoty a zahájení nového cyklu koordinace hospodářských politik, tzv. evropského semestru.

Na posledním setkání Rady ECOFIN v rámci slovinského předsednictví v Radě EU se ministři pokusí dosáhnout dohody ohledně snížených sazeb daně z přidané hodnoty. Cílem návrhu je odstranit nerovnosti v uplatňování sazeb mezi členskými státy a umožnit větší flexibilitu při jejích stanovování. Novela rovněž zamýšlí přizpůsobit systém sazeb DPH ekologickým cílům EU.

Komise ministrům představí tzv. Roční analýzu udržitelného růstu pro rok 2022 a související dokumenty vydané v rámci tzv. Podzimního balíčku, kterým se zahajuje každoroční cyklus koordinace hospodářských politik členských států EU známý jako Evropský semestr. Ministři se budou moci vyjádřit k identifikovaným výzvám v rámci hospodářské situace a možnostem podpory hospodářského oživení.

Ministři budou mít rovněž příležitost vyjádřit se k balíčku čtyř legislativních návrhů, které cílí na prohloubení a rozvoj unie kapitálových trhů. Komise návrhy1 vydala 25. listopadu, půjde tedy o první diskusi na úrovni ministrů.

Slovinské předsednictví bude rovněž informovat o pokroku pod jeho vedením za poslední půl rok. Ministrům bude představena Zpráva o pokroku v prohlubování bankovní unie, Zpráva o pokroku v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a aktuální stav legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Rada ECOFIN bude mít na programu i pravidelný bod věnovaný obnově ekonomiky po pandemii Covid-19, kde bude Komise informovat o aktuálním stavu provádění Nástroje pro oživení a obnovu (RRF).

Předseda Evropské fiskální rady představí ministrům hlavní výstupy páté výroční zprávy o provádění fiskálních pravidel EU.

V neposlední řadě se ministři budou věnovat Kodexu chování pro zdanění podniků a rozpočtu EU na rok 2022, kde se očekává přijetí deklarace Rady k navýšení postů v Evropském parlamentu.

Na pozvání předsedy Euroskupiny proběhne v předvečer Rady ECOFIN neformální večeře ministrů financí všech 27 členských států EU.

Příští zasedání Rady ECOFIN proběhne 17. ledna 2022 v Bruselu pod vedením francouzského předsednictví.


1 Jednotné evropské přístupové místo (ESAP), revize směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), revize nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF) a přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR).

Doporučované

Nejčtenější