Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. července 2017 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Finanční trh
  • Zahraniční sektor

Českou delegaci povede ministr financí Ivan Pilný.

První zasedání ministrů financí pod vedením estonského předsednictví bude věnováno především představení nového legislativního návrhu automatické výměny informací v oblasti daní, vyhodnocení budování Unie kapitálových trhů a řešení úvěrů v selhání. Tradičním bodem pak bude představení programu nového předsednictví.

Evropská komise představí návrh novely směrnice o automatické výměně informací v oblasti daní, která se týká povinnosti oznamovat používání praktik agresivního daňového plánování. Cílem návrhu je zavést pravidla pro transparentnost odborníků v daňové oblasti (například daňových poradců, účetních, bank nebo právníků), kteří svým klientům navrhují a doporučují strategie daňového plánování. Návrh novely reaguje na globální standardy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) proti erozi základu daně a přesouvání zisků, tzv. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) a aféru "Panama papers".

V návaznosti na červnové jednání Rady ECOFIN, kde byla prezentována podrobná zpráva analyzující situaci tzv. úvěrů v selhání (non-performing loans), budou ministři vyzváni k přijetí závěrů Rady v podobě Akčního plánu pro řešení úvěrů v selhání. Akční plán obsahuje konkrétní kroky jak se vypořádat s nesplácenými úvěry, které v různé míře zatěžují bankovní sektor řady zemí EU. Navržená opatření se dotýkají bankovního odhledu, platební neschopnosti či sekundárního trhu s úvěry v selhání.

Ministři budou obdobně vyzváni k přijetí závěrů Rady ke Zprávě o hodnocení dosavadního pokroku při vytváření Unie kapitálových trhů. Z hodnocení vyplývá, že v průběhu necelých dvou let byly splněny dvě třetiny všech plánovaných opatření. Zpráva rovněž stanovuje nové priority, mezi které patří např. využití potenciálu finančních technologií (FinTech) či financování udržitelných investic.

Estonské předsednictví bude ministry informovat o svém pracovním programu a prioritách v Radě ECOFIN, mezi něž patří především vytváření Unie kapitálových trhů, posilování Bankovní unie, včetně snižování rizik, odstraňování překážek spojených s DPH pro elektronický obchod, prohlubování Hospodářské a měnové unie, prodloužení Evropského fondu pro strategické investice a schválení rozpočtu EU na rok 2018.

Ministři rovněž vyslechnou pravidelnou informaci o stavu projednávaných legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

V rámci pracovní snídaně proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.

Doporučované

Nejčtenější