Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 6. října 2015 v Lucemburku

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Říjnové zasedání Rady ECOFIN bude věnováno především návrhu směrnice o povinné automatické výměně informací v oblasti daní a Akčnímu plánu Komise k Unii kapitálových trhů.

Ministři financí se pokusí dosáhnout politické dohody ohledně návrhu směrnice zavádějící povinnou automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích (tzv. tax rulings) mezi daňovými správami. Legislativní návrh vydaný Komisí v březnu tohoto roku je součástí balíčku k větší transparentnosti v oblasti daní, kterým Komise reaguje mimo jiné na tzv. aféru „Lux Leaks“. Výměna daňových rozhodnutí vztahujících se k přeshraničním transakcím má daňovým správám zajistit odpovídající transparentnost a poskytnout informace potřebné pro potírání agresivního daňového plánování a zamezit vyhýbání se daňové povinnosti. Poslední nedořešené otázky, které ministři na jednání prodiskutují, se týkají (i) výjimky pro malé a střední podniky, (ii) výměny rozhodnutí, které ke dni účinnosti směrnice již nebudou platná, a (iii) transpoziční lhůty.

Pokud jde o Unii kapitálových trhů, ministři si vymění názory na Akční plán Komise, ve kterém jsou nastíněné konkrétní kroky, jenž Komise plánuje podniknout v rámci tohoto projektu. Vytvoření Unie kapitálových trhů by mělo nejen zajistit zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky či infrastrukturní a dlouhodobé projekty, ale také přispět ke zlepšení investičního prostředí pro retailové i institucionální investory.

V dalším bodě jednání ministři zhodnotí přínos změn, které v letošním roce nastaly v rámci tzv. Evropského semestru a navrhnou jeho další možné zlepšení pro nadcházející období. Jednou z navrhovaných změn je např. vydávání doporučení k provádění reforem pro eurozónu již v podzimních měsících namísto června či možné změny v předkládání Národních programů reforem.

Komise bude ministry informovat o současném stavu provádění Bankovní unie, zejména pokud jde o stav transpozice směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (tzv. BRRD), ratifikace mezivládní dohody o Jednotném fondu pro řešení problémů bank, fungování Jednotného výboru pro řešení problémů bank a transpozici směrnice o depozitních garančních schématech (DGS) v členských státech.

Dále ministři vyslechnou informaci o pokroku jednání v případě využití flexibility obsažené ve stávajících pravidlech Paktu o stabilitě a růstu. Diskuse o flexibilitě se týká především zohlednění provádění strukturálních reforem a investic v rámci pravidel rozpočtového dohledu.

Na závěr jednání bude Lucemburské předsednictví informovat o proběhlém setkání ministrů financí zemí G20, které se konalo ve dnech 4. - 5. září 2015 v Ankaře. Ministři také potvrdí společnou pozici EU pro jednání ministrů financí zemí G20, které se uskuteční 9. října v Limě a stanovisko pro předsedu Rady ECOFIN (ministr financí Lucemburska), který bude reprezentovat EU na jednání Měnového a finančního výboru v rámci výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v EU a na vývoj na finančních trzích. Ministři budou také seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí ze zemí Eurozóny. Dále se ministři pokusí nalézt řešení ohledně způsobu přechodného financování Jednotného fondu pro řešení problémů bank.

Doporučované

Nejčtenější