Novinky

Tisková informace MF k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství dne 15.července 2005 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Rada ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu) se na svém jednání dne 15. července 2005 zabývala rozpočtem EU na rok 2006. Z předběžného návrhu rozpočtu sestaveného Evropskou komisí 27. dubna 2005 vyplývaly výdaje z rozpočtu EU v platbách ve výši  112,6 mld. Euro (tzn. 6% nárůst oproti rozpočtu 2005) a v závazcích ve výši 121,3 mld. Euro(tzn. 4% nárůst oproti rozpočtu 2005).

Po 1. čtení návrhu rozpočtu v  Radě EU se dospělo ke krácení výdajů prakticky ve všech kapitolách rozpočtu. Důvodem krácení byly zejména – na základě zkušeností z minulých let – předimenzované částky jednotlivých kapitol.  Dalším aspektem krácení pak bylo dostatečné zabezpečení „pohotovostní rezervy pro neočekávané události“ v jednotlivých hlavách oproti pevně stanoveným limitům finanční perspektivy a zajištění dostatečné kontroly nad růstem plateb.

Výsledný návrh rozpočtu přijatý po 1. čtení Radou ECOFIN počítá se snížením  plateb o 1,14569 mld. Euro a závazků o 478,43 mil. Euro. Tento návrh bude následně postoupen k 1. čtení Evropskému parlamentu. V listopadu pak proběhne 2. čtení návrhu rozpočtu Radou ECOFIN a návrh bude následně postoupen ke 2. čtení v Parlamentu.

Některé členské státy (např. Německo, Rakousko, Nizozemí) se však zdržely hlasování, protože navrhované úspory považují za nízké. .

Ministři financí a hospodářství odsouhlasili předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3/2005, který se týká vyčlenění 170 mil. Euro v roce 2005  na financování obnovy zemí poškozených Tsunami (Indonésie, Srí Lanka a Maledivy) a předběžný návrhu opravného rozpočtu č. 5/2005, který se mimo jiné týká také mobilizace Fondu solidarity EU v souvislosti se škodami způsobenými vichřicí na Slovensku.

Dále se ministři shodli na revizi finanční perspektivy pro rok 2006 jejímž výsledkem bude uvolnění dostatečného množství prostředků na rozvoj venkova.

Doporučované

Nejčtenější