Novinky

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 18. ledna 2011 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Národní program reforem
  • Běžný
  • Zahraničí EU
  • Tisková zpráva
  • Brusel
  • Evropský stabilizační mechanismus
  • Roční zpráva o hospodářském růstu
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat  18. ledna 2011 v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Rada ECOFIN se sejde poprvé pod vedením Maďarska, které převzalo od ledna předsednictví v Radě EU po Belgii. ECOFIN naváže na zasedání Evropské rady 16.-17. prosince 2010 a bude se zabývat úkoly, které pro ministry financí ze summitu vzešly pro následující období. Jde především o pokračování v projednávání legislativy k posílené ekonomické spolupráci a práci na Evropském stabilizačním mechanismu (ESM) – trvalém mechanismu pomoci pro zajištění finanční stability eurozóny, jehož zavedení Evropská rada schválila. Na nastavování pravidel mechanismu se budou moci podílet i země, které eurem neplatí – Česká republika již oficiálně projevila zájem o zapojení do přípravy mechanismu.

Tradičním bodem na prvním zasedání Rady ECOFIN v každém pololetí je představení programu předsednictví na nadcházející půlrok. Maďarský ministr financí bude své kolegy informovat o záměrech a prioritách předsednictví v hospodářské a finanční oblasti.

Estonsko, které od 1. ledna opustilo svou měnu a začalo platit eurem, bude informovat ECOFIN o své zkušenosti při přechodu na společnou měnu. Ministři dále projednají, zda Malta, která v února 2010 přijala od Rady doporučení, jak účinně postupovat při snižování nadměrného rozpočtového schodku, přijala vhodná opatření a zda dosáhla pokroku ve fiskální konsolidaci.

Ministrům bude dále představena Roční zpráva o hospodářském růstu. Ta byla Komisí zveřejněna 12. ledna a představuje první krok tzv. evropského semestru – harmonogramu pro procedury spojené s koordinací hospodářských politik v rámci EU, který schválila Rada ECOFIN začátkem září 2010. Ministři a Evropská komise si též vymění své názory na hodnocení konceptů Národních programů reforem, které EK provedla v prosinci a jejichž finální verze mají členské státy předložit do konce dubna 2011.

Rada ECOFIN se také dotkne sdělení o jednotném trhu EU (Single Market Act), které Evropská komise zveřejnila na konci října minulého roku. V něm Komise navrhuje 50 opatření ke zlepšení fungování jednotného trhu a podpoře hospodářského růstu.

V neposlední řadě by ECOFIN měl schválit nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Nejčtenější