Novinky

Tisková informace k zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 24. listopadu 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Rozpočtový
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Dne 24. listopadu 2005 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). Česká delegace byla vedena velvyslancem ČR při EU p. Janem Kohoutem a ředitelem odboru Národního fondu Ing. Janem Gregorem.

Hlavním cílem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2006 v druhém čtení v Radě. Podmínkou pro schválení rozpočtu ve druhém čtení bylo dosažení dohody mezi Radou a Evropským parlamentem.

I přes vstřícnost ze strany členských států vůči požadavkům Evropského parlamentu a přes úsilí předsednictví při vyjednávání s poslanci se společné pozice nepodařilo dosáhnout a návrh rozpočtu na rok 2006 po druhém čtení v Radě tak nebyl schválen.

Důvodem nedohody byla neochota EP vyhovět požadavkům Rady v otázce výše celkových plateb výměnou za vstřícnost Rady ve dvou dalších aspektech dohody (souhlas Rady s vyšším využitím Nástroje flexibility a s překročením referenčních hodnot u vybraných spolurozhodovaných programů).

V následujících dnech budou snahy o nalezení shody mezi Radou a EP pokračovat. Jednání se vrací na úroveň Coreperu. Cílem je dokončit vyjednávání ještě před koncem roku tak, aby se na počátku příštího roku nemuselo hospodařit podle rozpočtového provizória.

Doporučované

Nejčtenější