Novinky

Zasedání Rady ECOFIN v úterý 18. ledna 2022

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh

V úterý 18. ledna 2022 proběhne první jednání ministrů financí EU pod vedením francouzského předsednictví. Zároveň se bude jednat o první zasedání, kterého se zúčastní ministr financí Zbyněk Stanjura jako vedoucí delegace České republiky. Hlavními body jednání budou mezinárodní zdaňování, prezentace priorit francouzského předsednictví a koordinace hospodářských politik, tzv. evropský semestr 2022.

Hlavním diskusním bodem nadcházející Rady ECOFIN by měla být otázka mezinárodního zdaňování. Ministři povedou první diskusi o novém návrhu směrnice o minimálním zdanění korporací, který byl předložen 22. prosince 2021. Cílem návrhu Komise je implementace mezinárodní dohody dosažené na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně minimálního efektivního zdanění nadnárodních skupin do právního rámce EU. Francouzské předsednictví již deklarovalo snahu o rychlé projednání a přijetí návrhu.

Francouzský ministr hospodářství a financí Bruno Le Maire představí ostatním ministrům priority své země v Radě ECOFIN pro následující pololetí. V oblasti hospodářských a finančních záležitostí plánuje francouzské předsednictví rozpracovat tři hlavní témata, kterými jsou (i) obnova a růst, (ii) financování budoucího hospodářského růstu a (iii) vytváření odpovědného a udržitelného kapitalismu.

V rámci procesu koordinace hospodářských politik EU by ministři měli přijmout Závěry Rady týkající se Roční strategie udržitelného růstu, Zprávy monitorující riziko makroekonomických nerovnováh a rovněž doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny. S balíčkem dokumentů k tzv. Evropskému semestru 2022, který Komise představila v listopadu 2021, se již Rada seznámila na svém prosincovém zasedání. Proces vyústí v tzv. doporučení pro členské státy, která by měla být zohledněna v rámci jejich fiskální a hospodářské politiky.

Rada ECOFIN bude mít na programu i pravidelný bod věnovaný post-pandemické obnově ekonomiky a implementaci Nástroje pro oživení a obnovu (RRF).

Ministři se budou věnovat i přípravě na nadcházející jednání skupiny G20 s cílem schválit společnou pozici EU pro toto jednání. Německý ministr by pak měl představit priority své země v rámci předsednictví uskupení G7 na rok 2022.

V neposlední řadě budou ministři seznámeni s výsledky zprávy Skupiny Evropské investiční banky o investicích, publikované 12. ledna. Jako obvykle bude ministrům prezentován i aktuální stav projednávání unijní legislativy v oblasti finančních trhů.

V předvečer zasedání Rady ECOFIN proběhne jednání Euroskupiny ve formátu všech 27 členských států Evropské unie, které naváže na výstupy prosincového eurosummitu.

Příští řádné zasedání Rady ECOFIN proběhne 15. března 2022 v Bruselu. V mezičase se ministři financí spolu s guvernéry národních bank setkají ještě na neformálním zasedání v Paříži ve dnech 26. a 27. února.

Nejčtenější