Novinky

Zasedání Rady ECOFIN dne 24. května 2022

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Finanční trh
  • ECOFIN

V úterý dne 24. května 2022 proběhne v Bruselu jednání ministrů financí EU. Vedoucím delegace České republiky bude ministr financí, pan Zbyněk Stanjura. Stěžejním tématem jednání budou hospodářské dopady války na Ukrajině.

Hlavním tématem květnové Rady ECOFIN budou ekonomické a finanční důsledky ruské agrese na Ukrajině. Ministři se budou věnovat zhodnocení dopadů přijatých sankcí vůči Ruské federaci, dalším možným krokům ze strany EU v reakci na pokračující ruskou agresi a dopadům války na Ukrajině na ekonomiky členských států EU. Diskuse zahrne i nové sdělení Evropské komise z 18. května, které stanovuje plány okamžité reakce EU s cílem řešit ukrajinský deficit ve financování, jakož i dlouhodobější rámec pro její obnovu.

Pokud se podaří dosáhnout pokroku, budou se ministři rovněž zabývat návrhem směrnice o minimálním zdanění nadnárodních korporací, jehož cílem je implementace podstatné části tzv. druhého pilíře mezinárodní dohody dosažené na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně minimálního efektivního zdanění velkých nadnárodních skupin do právního rámce EU. Francouzské předsednictví bude usilovat o dosažení jednomyslné shody na legislativním textu.

Rada ECOFIN bude mít na programu i pravidelný bod věnovaný post-pandemické obnově ekonomiky prostřednictvím implementace Nástroje pro oživení a obnovu (RRF). 

Dále bude ze strany Evropské komise prezentována zpráva o celní unii EU obsahující doporučení, jak lépe reagovat na nové obchodní modely, rostoucí objemy obchodu, přechod na zelenou ekonomiku i bezpečnostní rizika. Zpráva má sloužit jako podklad pro diskusi o budoucnosti celní unie EU.

V neposlední řadě budou ministři informováni o hlavních výsledcích dubnového jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 i aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Radě ECOFIN bude předcházet jednání inklusivní Euroskupiny, které se uskuteční v pondělí dne 23. května. Předmětem jednání bude návrh pracovního plánu k dokončení bankovní unie.

Na okraji Rady ECOFIN proběhne ministerský dialog se zeměmi západního Balkánu a Turecka. Jedná se o každoroční dialog se zeměmi, kterým EU přislíbila perspektivu přistoupení k EU. Cílem je zhodnocení hospodářské situace daných zemí v kontextu jejich snahy o přistoupení k EU.

V neposlední řadě proběhne makroekonomický dialog se sociálními partnery zastupujícími zaměstnance i zaměstnavatele na evropské úrovni. Dialog se koná pravidelně dvakrát ročně a věnuje se otázkám hospodářského růstu a zaměstnanosti. Nacházející dialog bude věnovaný zejména dopadům ruské agrese na Ukrajině, začlenění ukrajinských uprchlíků na trh práce a rostoucím cenám. ČR se jej zúčastní z pozice svého nadcházejícího předsednictví ve 2. pol. 2022.

Příští zasedání Rady ECOFIN proběhne dne 17. června 2022 v Lucemburku.

Doporučované

Nejčtenější