Novinky

Zasedání Rady ECOFIN dne 9. listopadu 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

V úterý 9. listopadu se uskuteční zasedání ministrů financí Evropské unie. Českou republiku bude zastupovat náměstek ministryně financí, pan Stanislav Kouba. Stěžejními body jednání budou ceny energií a obnovení debaty o revizi fiskálních pravidel v kontextu hospodářské obnovy po pandemii. Komise rovněž představí nová pravidla pro bankovní dohled (tzv. Basel III).

V návaznosti na diskusi premiérů na Evropské radě před dvěma týdny se ministři financí budou zabývat rostoucími cenami energií a souvisejícím prudkým nárůstem inflace. Pro ministry to bude první možnost projednat Sdělení Evropské komise ze 13. října 2021 obsahující návrhy opatření, která by EU a její členské země mohly přijmout jak za účelem bezprostředního řešení dopadu růstu cen, tak k dalšímu posílení odolnosti vůči nepříznivému vývoji na trhu s energiemi v budoucnosti.

Ministři budou dále informováni o opětovném zahájení diskuse o možné úpravě fiskálních pravidel. Diskuse a veřejná konzultace k tzv. přezkumu správy hospodářských záležitostí v EU totiž kvůli pandemii ustala. Nyní by měla být obnovena a obohacena o zkušenosti získané vývojem ekonomik v průběhu pandemie. Evropská komise ministrům představí ministrům své Sdělení Ekonomika EU po pandemii Covid-19: dopady na správu hospodářských záležitostí, který vydala 19. října 2021.

Tématem jednání bude i promítnutí poslední části tzv. standardu Basel III, tj. mezinárodních pravidel, která byla schválena Basilejským výborem pro bankovní dohled, do evropské legislativy. Nad rámec standardu Basel III návrhy Evropské komise obsahují i další změny, jako je např. revize pravomocí orgánů dohledu, úprava tzv. udržitelných financí či změna přístupu k pobočkám ze třetích zemí. Komplexní legislativní balíček, obsahující mj. revizi směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích (CRD IV, CRR III) a směrnice o řešení krizí na finančním trhu (BRRD), představila Komise 27. října 2021.

Rada ECOFIN bude mít na programu i pravidelný bod věnovaný obnově ekonomiky po pandemii Covid-19. Ministři budou informováni o aktuálním stavu provádění Nástroje pro oživení a obnovu (RRF) a vyslechnou informaci Komise o způsobu financování nástroje Next Generation EU (NGEU). Prováděcí rozhodnutí k národním plánům obnovy tentokrát schvalována nebudou.

Kromě toho by Rada ECOFIN měla schválit závěry k budoucnosti evropského semestru a ke statistice. Evropská komise a slovinské předsednictví ministrům představí aktuální stav projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb a klíčové výstupy mezinárodních zasedání ministrů financí zemí G20.

V neposlední řadě budou ministři seznámení se zprávou Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU za rok 2020. Na tuto zprávu pak naváže počátkem příštího roku udělování tzv. absolutoria k rozpočtu EU.

Jednání Rady bude předcházet zasedání Euroskupiny v rozšířeném formátu, která se bude kromě možné změny pravidel fiskálního dohledu zabývat i otázkami bankovní unie.

Uskuteční se také pravidelné podzimní setkání ministrů financí EU s ministry financí ze zemí Evropského společenství volného obchodu, při kterém se budou řešit makroekonomické dopady pandemie Covid-19. Česká republika se rovněž zúčastní, jakožto země, která bude ve druhém pololetí příštího roku unii předsedat, tzv. makroekonomického dialogu se sociálními partnery na úrovni EU, který se koná pravidelně každé pololetí.

Příští řádné zasedání Rady ECOFIN by se mělo uskutečnit 7. prosince v Bruselu. V mezičase se ještě 12. listopadu sejde tzv. rozpočtový ECOFIN s cílem schválit rozpočet EU na následující rok.

Nejčtenější