Novinky

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU 16. února 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Veřejný sektor
  • Neformální

V úterý 16. února proběhne videokonferenční zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které nahradí plánované prezenční zasedání Rady ECOFIN v Bruselu. Za Českou republiku povede jednání místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Hlavním tématem jednání ministrů bude ekonomické oživení v Evropské unii, otázka oddlužení nízkopříjmových zemí a aktualizace seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní.

Ministři se seznámí s aktuální hospodářskou situací dle zimní hospodářské předpovědi Evropské komise, která byla zveřejněna 11. února. Dále dostanou informace o formování Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) a součástí diskuze bude i příprava Národních plánů obnovy (NPO). Komise bude informovat o dosavadním fungování dočasného nástroje na podporu zmírnění rizik nezaměstnanosti v souvislosti s pandemií (SURE) a o pokroku v ratifikaci rozhodnutí o vlastních zdrojích EU (ORD).

Část jednání bude věnována rozpočtu EU. Ministři projednají doporučení Rady k udělení absolutoria (tzv. discharge) Komisi za implementaci rozpočtu roku 2019 a dostanou informace o přípravě vodítek pro rozpočet EU v roce 2022.

Důležitým tématem budou i mezinárodní otázky. Ministři prodiskutují Iniciativu EU pro globální oživení, kterou v květnu představila předsedkyně Komise Ursula von der Leyen na Fóru OSN pro financování rozvoje. Jejím cílem je v souvislosti s řešením hospodářských dopadů pandemie COVID-19 propojit otázku dluhové udržitelnosti nízkopříjmových zemí s plněním cílů udržitelného rozvoje a Pařížské dohody. Zásadní roli v tomto ohledu sehrává Mezinárodní měnový fond a Skupina Světové banky.

V neposlední řadě ECOFIN projedná také daňová témata. Konkrétně ministři proberou pravidelnou aktualizaci seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní.

Další setkání Rady ECOFIN je plánováno na 16. března 2021.

Nejčtenější