Novinky

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 19. ledna 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Neformální

V úterý 19. ledna proběhne videokonferenční zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které nahradí plánované prezenční zasedání Rady ECOFIN v Bruselu. Ještě předtím se k jednání sejde Euroskupina v rozšířeném formátu. Za Českou republiku jednání povede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Neformální videokonference proběhne pod vedením portugalského předsednictví, které bude tuto roli vykonávat v prvním pololetí roku 2021. Jednání proto začne představením priorit portugalského předsednictví v oblasti působnosti Rady ECOFIN. V ekonomické a finanční oblasti to primárně bude realizace Nástroje pro obnovu oživení a odolnosti a národních plánů obnovy a pokrok v oblasti bankovní unie a unie kapitálových trhů.

Hlavním tématem jednání ministrů financí bude reakce na hospodářské dopady pandemie COVID-19, především pak implementace Nástroje pro obnovu oživení a odolnosti (Reform and Recovery Facility, RRF). Nástroj má pomoci, společně s balíčkem k Víceletému finančnímu rámci a dalšími nástroji Next Generation EU, nastartovat hospodářské oživení a obnovu Evropy. Debata ministrů by se měla vést i o stavu přípravy národních plánů obnovy, ve kterých členské státy stanovují plány reforem a investic k využití finančních prostředků z RRF. Východiska k českému plánu obnovy předložila vláda Evropské komisi v říjnu loňského roku.

V reakci na pandemii COVID-19 se ministři seznámí se Sdělením Evropské komise k zamezení zvyšování nevýkonných úvěrů (Non-Performing Loans, NPLs) v rozvahách bank. Problematice NPLs se evropští ministři financí věnují dlouhodobě, nově publikovaná iniciativa navazuje na evropský akční plán k nevýkonným úvěrům z roku 2017.

V rámci procesu tzv. Evropského semestru ministři projednají návrh závěrů Rady k makroekonomickým nerovnováhám a k doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny.

Prezident Evropské investiční banky (EIB) představí ministrům výsledky průzkumu Skupiny EIB zaměřeného na investice a investiční finance v jednotlivých členských zemích EU, ve Velké Británii a v USA.

V předvečer jednání Rady proběhne jednání ministrů ve formátu rozšířené Euroskupiny, tématem budou tentokrát budoucí transatlantické hospodářské a finanční vztahy po nástupu nové administrativy v USA.

Příští jednání Rady ECOFIN by se mělo uskutečnit 16. února 2021.

Nejčtenější