Novinky

Neformální setkání ministrů financí zemí EU a guvernérů centrálních bank 21. – 22. května 2021 v Lisabonu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Neformální
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Ve dnech 21. – 22. května pořádá portugalské předsednictví Rady EU v Lisabonu neformální setkání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, za účasti guvernérů evropských centrálních bank. Vedoucí delegace ČR bude místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Marek Mora.

Stěžejními body jednání budou podpora hospodářského oživení v Evropě a otázky budoucnosti energetického zdanění.

Ministři povedou diskusi o způsobech obnovy evropské ekonomiky po pandemii. Nejprve se budou zabývat nastavením fiskální a hospodářské politiky při provádění opatření na podporu oživení. Za účasti guvernérů centrálních bank pak budou diskutovat o vhodném nastavení monetární a fiskální politiky.

V rámci diskuse o propojení finančního a nefinančního sektoru se ministři zaměří na otázku, jak pomoci životaschopným firmám a jak se vyhnout negativním efektům přelévání mezi nefinančním a finančním sektorem.

V rámci střednědobých aspektů souvisejících s oživením se budou ministři věnovat politikám vedoucím k podpoře zelené a digitální transformace hospodářství a podpoře inkluzivní ekonomiky po krizi způsobené pandemií.

V neposlední řadě se ministři zaměří na možnosti budoucího nastavení environmentálního zdanění v EU, včetně jeho role při obnově ekonomik členských států. Prodiskutují i související sociální dopady a dopady na konkurenceschopnost. Související novelu směrnice o energetickém zdanění by měla Evropská komise předložit v červenci 2021.

Příští řádné zasedání Rady ECOFIN je naplánováno na 18. června 2021.

Nejčtenější