Novinky

V pátek 10.7.2020 proběhne neformální videokonference ministrů financí EU

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Neformální

Bude se jednat o vůbec první videokonferenci ministrů financí zemí Evropské unie pod vedením německého předsednictví, které se této role ujalo 1. července.

Ministři budou diskutovat hospodářská opatření na úrovni EU v reakci na koronavirovou pandemii. Evropská komise spolu s Evropskou centrální bankou budou informovat o aktuální hospodářské situaci v návaznosti na predikci ekonomického vývoje, kterou Komise vydala tento týden.

Proběhne výměna názorů ke zprávám Komise a ECB hodnotícím připravenost jednotlivých zemí na vstup do eurozóny a plnění tzv. maastrichtských kritérií. Žádný ze sedmi států, které mají dočasnou výjimku ze zavedení společné měny, a to včetně České republiky, podle těchto zpráv konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny nesplnil.

Radě ECOFIN bude představena závěrečná zpráva pracovní skupiny k dokončení Unie kapitálových trhů (CMU). Zpráva obsahuje kroky, jejichž cílem je prohloubit a dále integrovat kapitálové trhy jednotlivých členských států.

Nastupující německé předsednictví představí své priority v Radě ECOFIN na následující pololetí a ministři budou informováni o společné pozici EU na zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20, které se bude konat 18. července.

Doporučované

Nejčtenější