Novinky

Pravidelné zasedání Rady ECOFIN proběhne 18. února 2020

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh

V úterý 18. února se bude v Bruselu pod vedením chorvatského předsednictví konat zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN). Českou delegaci povede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Na agendě jednání bude především koordinace hospodářských politik na úrovni EU, zhodnocení fungování fiskálních pravidel a příprava ročního rozpočtu EU.

Jednání Rady ECOFIN bude předcházet setkání euroskupiny v rozšířeném formátu, jehož tématem bude způsob financování Rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost (BICC). Nalezením vhodného řešení financování tzv. rozpočtu eurozóny pověřil euroskupinu eurosummit v prosinci 2019. Dánsko a Švédsko budou informovat o svém interním zhodnocení možnosti vstupu do bankovní unie.

Rada ECOFIN se vrátí k projednávání dokumentů v rámci cyklu Evropského semestru, které Evropská komise vydala v polovině loňského prosince. Ministři přijmou závěry Rady k Roční analýze udržitelného růstu pro rok 2020, definující priority nové Komise v oblasti hospodářských politik, a ke Zprávě mechanismu varování, která se zabývá riziky makroekonomických nerovnováh jednotlivých zemí i EU jako celku. Rovněž schválí doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny. Celý proces bude následně ukončen vydáním doporučení pro členské státy na počátku léta.

Evropská komise představí ministrům sdělení, kterým zahajuje veřejnou konzultaci k revizi systému koordinace správy ekonomických záležitostí a hospodářských politik EU. Ta je v současnosti upravena balíčky legislativních předpisů z roku 2011, označovaných jako tzv. 6-pack a 2-pack. Komise seznámí ministry se silnými a slabými stránkami stávající úpravy a zahájí tak veřejnou debatu o jejích možných změnách. Česká republika se již do diskuse zapojila návrhem vlastního fiskálního pravidla pro EU.

Pravidelným tématem únorového jednání Rady ECOFIN je roční rozpočet EU. Ministři nejprve zhodnotí plnění rozpočtu za rok 2018, a to na základě Výroční zprávy Evropského účetního dvora. Následně se budou zabývat obecnými rozpočtovými směry společného rozpočtu pro rok 2021.

Ministři dále schválí společnou pozici Evropské unie na nadcházející mezinárodní zasedání zemí G20, které se uskuteční 22. – 23. února v Rijádu. Ministři budou také opětovně informováni o procesu výběru společného evropského kandidáta na post předsedy Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

V rámci bodů ke schválení bez diskuse by Rada ECOFIN měla schválit revidovaný unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní.

Příští zasedání Rady ECOFIN proběhne 17. března 2020 v Bruselu.

Doporučované

Nejčtenější