Novinky

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) se uskuteční 21. ledna 2020

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Finanční trh
  • Zahraniční sektor

V úterý 21. ledna se v Bruselu uskuteční první zasedání Rady ECOFIN pod vedením chorvatského předsednictví. Českou delegaci povede místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová.

Tématy jednání budou především hospodářské a finanční aspekty klimatické politiky, zdanění digitální ekonomiky a koordinace hospodářských politik na úrovni EU.

Jednání Rady ECOFIN bude předcházet setkání Euroskupiny v rozšířeném formátu, jehož tématem budou výsledky prosincového eurosummitu a plán dalších prací v oblasti prohlubování hospodářské a měnové unie.

Dosažení klimatické neutrality do roku 2050 je hlavním cílem nové Komise pod vedením Ursuly von der Leyen. Komise proto ministrům představí svůj plán obsažený ve sdělení Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal – EGD) s důrazem na jeho hospodářské a finanční aspekty. Cílem je vyslechnout si první reakce ministrů financí. Komplexní návrh Komise se dotýká působnosti téměř všech formací Rady. V případě Rady ECOFIN jde především o opatření v oblasti daní, finančních trhů a koordinace hospodářských politik, do nichž by mělo být zakomponováno plnění cílů udržitelného rozvoje OSN.

Ministři se budou dále věnovat řešení výzev, které přináší digitalizace ekonomiky pro oblast zdanění. Ministři se budou věnovat především průběhu prací v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kde se intenzivně jedná o podobě nového globálního řešení pro efektivní a spravedlivé zdanění digitální ekonomiky.

Evropská komise rovněž představí ministrům Roční analýzu udržitelného růstu pro rok 2020, která definuje priority nové Komise v oblasti hospodářských politik. Výměna názorů ministrů zahájí letošní cyklus Evropského semestru, který vyvrcholí vydáním doporučení pro členské státy v polovině roku.

V neposlední řadě chorvatské předsednictví seznámí členy Rady ECOFIN se svým programem a prioritami pro následující pololetí a ministři budou také informováni o procesu výběru společného evropského kandidáta na post předsedy Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Příští zasedání Rady ECOFIN proběhne 18. února 2020 v Bruselu.

Doporučované

Nejčtenější