Novinky

Neformální videokonference ministrů financí EU dne 1. prosince 2020

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Neformální

V úterý 1. prosince proběhne videokonferenční jednání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které se bude konat namísto původně plánovaného prezenčního zasedání Rady ECOFIN. Předcházet mu bude jednání Euroskupiny v rozšířeném formátu. Za Českou republiku povede jednání ministryně financí Alena Schillerová.

Důležitým bodem jednání budou daňová témata. Ministři financí by měli potvrdit dohodu na změně směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC7). Novela usnadní kontroly plnění daňových povinností v oblasti digitální ekonomiky, zejména pokud jde o daně z příjmů. Dále budou ministři jednat o aktuálních otázkách v oblasti mezinárodního zdanění, včetně pokračující debaty o zdanění digitální ekonomiky.

Ministrům bude představena zpráva o pokroku v oblasti posilování bankovní unie, která shrnuje stav diskuzí o Evropském mechanismu pojištění vkladů (EDIS), posílení rámce krizového řízení a pokrok ve snižování rizik v bankovním sektoru. Dále budou ministři diskutovat o návrhu Závěrů Rady k unii kapitálových trhů (CMU), který reaguje na akční plán Evropské komise pro tuto oblast ze září tohoto roku.

Evropská komise představí ministrům svoji nejnovější hospodářskou předpověď a v rámci procesu tzv. Evropského semestru též Zprávu včasného varování k makroekonomickým nerovnováhám. Ministři by rovněž měli potvrdit doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny.

Tématem jednání budou i mezinárodní otázky – ministři budou seznámeni s výsledky mezinárodních zasedání skupiny zemí G20, která jednala o oddlužení nejchudších afrických zemí. Itálie představí své priority pro předsednictví v G20 pro příští rok. V neposlední řadě bude ministrům představen obsah Výroční zprávy Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu Evropské unie za rok 2019.

V předvečer jednání Rady proběhne jednání ministrů ve formátu rozšířené Euroskupiny, která se bude věnovat bankovní unii, reformě Evropského mechanismu stability a přípravě prosincového eurosummitu.

Příští jednání Rady ECOFIN je zatím naplánováno na 17. prosince 2020, nicméně německé předsednictví zatím definitivně nerozhodlo, zda jednání skutečně svolá. V lednu převezme roli předsedající země Portugalsko.

Doporučované

Nejčtenější