Novinky

Neformální videokonference ministrů financí EU dne 16. 4. 2020

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • ECOFIN
  • Neformální
  • Finanční trh

Ve čtvrtek 16. dubna se uskuteční neformální videokonference ministrů financí zemí EU. Za Českou republiku jednání povede náměstkyně pro řízení sekce mezinárodní vztahy a finanční trhy, paní Lenka Dupáková.

Ministři financí zhodnotí aktuální hospodářské dopady pandemie COVID-19 a reakci EU na tuto krizi. Zabývat se budou především koordinací národních opatření a realizací prohlášení Euroskupiny ze dne 9. dubna, které shrnuje kroky podniknuté či plánované s cílem minimalizovat hospodářské škody způsobené pandemií COVID-19. Dohodnutá opatření by měla poskytnout nástroje pro podporu zaměstnanců, podniků i samotných členských států.

Dále se budou ministři věnovat reakci na COVID-19 v oblasti bankovního sektoru a pojišťovnictví, přičemž cílem jednání je přijetí společného prohlášení, jež zdůrazňuje potřebu zajistit pokračování poskytování bankovních úvěrů v době krize za využití dostupné flexibility v pravidlech dohledu.

V rámci procesu koordinace hospodářských politik v EU (Evropský semestr) by ministři měli potvrdit změnu požadavků na podobu a obsah konvergenčních programů a národních programů reforem.

Posledním bodem na agendě je příprava společného stanoviska EU pro výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF), které proběhne formou telekonference ve dnech 16. a 17. dubna.

Doporučované

Nejčtenější