Novinky

Neformální videokonference Euroskupiny ve čtvrtek 11. 6. 2020

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh
  • Euroskupina

Dnes v pozdním odpoledni se uskuteční videokonferenční setkání Euroskupiny v rozšířeném formátu, tj. i za účasti ministrů financí zemí mimo eurozónu. Jednání za Českou republiku povede místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová.

Jednání obsahově naváže na úterní jednání ministrů financí prostřednictvím videokonference. Tématem diskuse bude hospodářská situace a politická opatření na podporu hospodářského oživení.

Ministři by měli diskutovat především potřeby v oblasti ekonomické obnovy a soulad opatření na národní a evropské úrovni. Dalším tématem by měly být i možné implikace pro posílenou koordinaci hospodářských politik mezi zeměmi eurozóny při zachování nutnosti respektovat integritu vnitřního trhu a rovné podmínky v rámci celé EU-27.

Diskuse o hospodářské obnově budou pokračovat na úrovni lídrů členských států na Evropské radě dne 19. června.

Doporučované

Nejčtenější