Novinky

Ministři financí EU budou jednat v Berlíně

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh
  • Neformální

Ve dnech 11. a 12. září se uskuteční neformální setkání evropských ministrů financí (tzv. neformální ECOFIN), které organizuje německé předsednictví v Radě EU. Za Českou republiku povede jednání místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Ministři budou diskutovat o schopnosti EU reagovat na zásadní výzvy, kterým v poslední době čelí. V tomto kontextu se dotknou i otázky možného prohloubení hospodářské a měnové unie, především v podobě pokračování prací na dokončení bankovní unie a reformě Evropského mechanismu stability (ESM). Zhodnotí také hospodářské dopady pandemie COVID-19 a přijatá opatření na národní i evropské úrovni. Diskuse by se měla zaměřit především na efektivitu evropských nástrojů při podpoře růstu, konkurenceschopnosti a soudržnosti v Evropě.

Dalším tématem bude příjmová strana evropského rozpočtu. V rámci dohody o Víceletém finančním rámci pro období 2021 – 2027 bylo odsouhlaseno zavedení nového vlastního zdroje založeného na odvodu vypočítaném na základě množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů. Ministři budou diskutovat o možnosti zavedení dalších zdrojů pro financování rozpočtu EU.

Druhý den jednání bude věnován tématu spravedlivého a efektivního zdanění. V centru pozornosti bude především zdanění digitální ekonomiky. S digitalizací bude souviset i poslední bod věnovaný inovacím v oblasti finančních služeb. Příští pravidelné zasedání Rady ECOFIN je plánováno na 6. října v Lucemburku, nicméně jeho konání bude záviset na vývoji epidemiologické situace.

Doporučované

Nejčtenější