Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 10. října 2017 v Lucemburku

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh

Českou delegaci povede paní Milena Hrdinková, pověřená řízením sekce mezinárodní vztahy.

Říjnové jednání ministrů financí v Lucemburku bude věnováno především návrhům na zdanění digitální ekonomiky, zavedení definitivního režimu DPH, vyhodnocení evropského semestru a provádění Paktu o stabilitě a růstu ve vztahu k rozpočtům členských zemí pro rok 2018.

V návaznosti na neformální jednání ministrů financí v Tallinnu Komise představí své sdělení ohledně zdanění firem podnikajících v oblasti digitální ekonomiky. Dokument uvádí tři možné varianty zdanění v krátkodobém horizontu. Jedná se o 1) tzv. vyrovnávací sektorovou daň z obratu digitálních společností, 2) srážkovou daň z digitálních transakcí nebo 3) srážkovou daň z příjmu za digitální služby či reklamní aktivity. Ze strany ministrů se očekává diskuze o tom, která z uvedených možností je nejvhodnější a bude účinně a efektivně plnit svůj účel po dobu než bude nalezeno dlouhodobé koncepční řešení na globální úrovni.

Komise představí očekávaný legislativní návrh na zavedení definitivního režimu v oblasti DPH, který je součástí Akčního plánu k DPH z dubna 2016. Cílem návrhu je zajistit, aby bylo s přeshraničními transakcemi za zboží a služby nakládáno stejně jako s těmi vnitrostátními a nedocházelo tak k daňovým únikům a podvodům na DPH.

Ministři vyhodnotí průběh koordinace hospodářských politik (tzv. Evropský semestr) v tomto roce, přičemž zhodnotí změny, které v rámci procesu nastaly od minulého roku, a zaměří se na výzvy, které koordinaci hospodářských politik EU do budoucna čekají. Klíčová je v tomto ohledu především otázka implementace doporučení na národní úrovni a zlepšení procesu vytváření a přijímání doporučení.

Ministři prodiskutují společnou pozici EU pro nadcházející 23. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které se bude konat 6. – 17. listopadu 2017 v Bonnu (tzv. COP 23). V centru pozornosti budou především finanční souvislosti boje proti klimatické změně. Zbylé části společné pozice EU schválí Rada pro životní prostředí (ENVI) na svém zasedání 13. října 2017.

V části věnované současným zákonodárným návrhům v oblasti finančních služeb bude Komise informovat o zveřejnění balíčku návrhů týkající se úpravy činnosti Evropských orgánů dohledu1 a Evropské rady pro systémová rizika. Návrhy se zabývají působností uvedených institucí a způsobem jejich financování.

Estonské předsednictví bude informovat o přípravě zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky ve formátu G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které proběhne ve dnech 12. - 15. října 2017 ve Washingtonu.

V rámci pracovní snídaně proběhne kromě tradiční výměny názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a stručného seznámení ministrů s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro, také diskuse o implementaci pravidel v rámci Paktu o stabilitě a růstu.

 


1 EBA (Evropský orgán pro bankovnictví), ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění).

 

Nejčtenější