Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. března 2017 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Březnové jednání Rady bude věnováno především návrhu na zavedení plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. mechanismus reverse charge), návrhu na snížení sazeb DPH u elektronických knih a koordinaci hospodářských politik členských států EU.

Ministři projednají návrh, který by zainteresovaným členským státům umožnil aplikaci plošného mechanismu reverse charge na dodávku zboží a služeb překračující stanovenou hodnotu (návrh hovoří o plnění přesahující hodnotu 10 000 EUR). Ministři by měli diskutovat zejména dvě klíčové otázky, (časové omezení použití mechanismu reverse charge a možnost jeho předčasného ukončení v případě narušení fungování vnitřního trhu) s cílem dosáhnout přijetí návrhu během maltského předsednictví. ČR návrh na zavedení plošného reverse charge dlouhodobě podporuje.

Ministři se budou rovněž zabývat návrhem na snížení sazeb DPH na elektronické knihy. V současné době jsou tzv. e-knihy považovány za elektronicky poskytované služby, a tudíž je na ně uplatňována základní sazba DPH 1. Cílem návrhu je umožnit členským státům uplatňovat pro e-knihy stejné (snížené) sazby DPH2 jako pro klasické knihy. Debata ministrů by se měla zaměřit především na přetrvávající problematické aspekty návrhu (aplikace různých sazeb v rámci digitálního sektoru, nebezpečí daňových úniků, roztříštěnost sazeb DPH uplatňovaných u e-knih v rámci EU).

Komise představí podrobné hospodářské přehledy jednotlivých zemí, neboli tzv. „Country reports“, ve kterých hodnotí situaci jednotlivých států, pokud jde o fiskální konsolidaci, makroekonomické nerovnováhy a pokrok v implementaci reforem v návaznosti na doporučení udělená v roce 2016. Tyto analytické materiály budou následně sloužit jako referenční materiál pro doporučení k Národním programům reforem a Konvergenčním programům / Programům stability, které členské státy představí v průběhu jara 2017. Očekává se, že ministři se v rámci debaty zaměří na plnění doporučení z loňského roku a především na konkrétní příklady pokroku v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí.

Předsednictví bude ministry informovat o výsledcích jednání skupiny G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které proběhlo ve dnech 17. – 18. března 2017 v německém Baden-Badenu.

V neposlední řadě bude Komise informovat ministry o projednávání Evropského obranného akčního plánu (EDAP), s důrazem na připravovaný návrh na zřízení Evropského obranného fondu.

Během pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Dále Komise představí přehled plnění Fiskálního paktu.

 


1 V ČR 21 %.
2 V ČR 10 %.

Nejčtenější