Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. února 2017 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Finanční trh

Českou delegaci povede náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty pan Petr Pavelek.

Únorové jednání Rady bude věnováno především opatřením proti podvodům v oblasti přímých daní a rozpočtu EU.

V rámci legislativních bodů se ministři budou zabývat novelou směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD 2 1). Cílem návrhu je zabránit společnostem, aby využívaly rozdílné daňové systémy členských států EU ale i třetích zemí k daňovým únikům. Návrh je součástí Balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který navazuje na globální standardy OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisků (tzv. BEPS).

Pokud jde o vytvoření Společného unijního seznamu třetích zemí, které nedodržují mezinárodní standardy v oblasti zdaňování, maltské předsednictví bude informovat o průběhu přípravy na provedení hloubkového přezkumu ve vybraných třetích zemích za účelem odhalení těch, které pravidla porušují. Proces šetření by měl být proveden do konce září 2017.

Ministři se na základě zprávy Evropského účetního dvora budou věnovat hodnocení využívání finančních prostředků z rozpočtu EU v roce 2015. Očekává se, že ministři schválí společnou pozici Rady ohledně udělení tzv. absolutoria Komisi, jakožto instituci zodpovědné za plnění unijního rozpočtu. Následně proběhne debata v Evropském parlamentu, který vydá Komisi definitivní hodnocení za nakládání s rozpočtem EU v roce 2015.

Rada by se měla shodnout na hlavních prioritách pro rozpočet EU na rok 2018. Komise by následně měla tyto priority zohlednit při přípravě návrhu rozpočtu na příští rok, který bude předložen do konce maltského předsednictví.

Předmětem jednání bude i příprava společného mandátu EU na jednání skupiny G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které proběhne 17. – 18. března 2017 v německém Baden-Baden.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii tentokrát ve světle zimní hospodářské předpovědi Komise. Ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Dále se ministři budou zabývat výkladem Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí (IGA).

 


1 Anti-Tax Avoidance Directive 2.

Doporučované

Nejčtenější