Novinky

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 15. a 16. září 2017 v Tallinnu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Hospodářská unie
  • Měnová unie
  • Strukturální reforma

Českou delegaci povede ministr financí Ivan Pilný, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Zářijové neformální zasedání ministrů financí a guvernérů národních bank v Tallinnu bude věnováno především prohlubování Hospodářské a měnové unie, Unii kapitálových trhů a zdanění v kontextu rozvoje digitální ekonomiky.

Stěžejním tématem neformálního jednání Rady ECOFIN bude prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU), které estonské předsednictví rozdělilo na dvě klíčové otázky. Během pracovního oběda se ministři budou věnovat efektivitě evropských financí a možnostem jejich využití v podobě finančních pobídek pro strukturální reformy na národní úrovni. Navazující odpolední jednání, kterého se zúčastní i guvernéři národních bank, pak bude zaměřeno na fungování současných pravidel fiskálního dohledu a hospodářské spolupráce v rámci HMU. Obě debaty se budou opírat o Bílou knihu o budoucnosti EU a na ni navazující diskusní dokumenty k prohlubování HMU a budoucnosti evropských financí.

Ministři a guvernéři budou jednat o vytváření tzv. Unie kapitálových trhů s důrazem na vliv a dopad moderních technologií v oblasti finančních služeb (tzv. FinTech). Jednání bude věnováno především nastínění možných změn v regulatorním prostředí.

Zdanění zisků firem působící v oblasti digitální ekonomiky patří k hlavním výzvám finančních správ napříč členskými státy EU. Cílem diskuze ministrů proto bude výměna dosavadních zkušeností a přístupů ke zdanění digitální ekonomiky a snaha o nalezení jednotného a spravedlivého přístupu ke zdanění digitální ekonomiky v EU.

V neposlední řadě ministři projednají způsob jak zefektivnit vývoj IT systémů podporující celní a daňové řízení při obchodu se třetími zeměmi.

Doporučované

Nejčtenější