Novinky

Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2017 ve Vallettě

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Neformální
  • Zahraničí EU
  • Finanční trh

Českou delegaci povede ministr financí Andrej Babiš, za Českou národní banku se zúčastní člen bankovní rady Marek Mora.

Dubnové neformální zasedání ministrů financí a guvernérů národních bank ve Vallettě bude věnováno především debatě o budoucnosti Hospodářské a měnové unie, daňové jistotě a problematice úvěrů v selhání.

V rámci pracovního oběda budou ministři nejprve seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Dále se budou zabývat dalším směřováním Hospodářské a měnová unie. Diskuze se bude opírat o Bílou knihu o budoucnosti EU, ve které Komise navrhuje pět možných scénářů budoucího vývoje EU: (1) pokračování v provádění společných a sdílených politik; (2) orientaci pouze na jednotný trh; (3) hlubší integraci zemí, které o to mají zájem; (4) soustředění se jen na vybrané politiky, které by byly prováděny efektivněji, a naopak ustupování z jiných; a konečně (5) výrazné prohloubení integrace ve všech politikách. Neformální jednání ministrů by mělo sloužit k výměně názorů na to, jakým směrem by se měla ubírat Hospodářská a měnová unie v kontextu budoucího vývoje EU. Detailní návrh ohledně dalšího směřování Hospodářské a měnové unie by měla Komise – mimo jiné v návaznosti na výstupy z debaty ministrů financí – vydat v květnu tohoto roku.

Vysoký podíl úvěrů v selhání (tzv. „non-performing loans“) v případě některých finančních institucí bude předmětem společného jednání ministrů financí a guvernérů národních bank. Přestože celková úroveň úvěrů v selhání začíná mírně klesat, neděje se tak dostatečně rychlým tempem. Cílem jednání bude snaha o nalezení společné shody na efektivním řešení, které by definovalo, jak s úvěry v selhání naložit (tj. hledání možných regulatorních řešení a formulace doporučení ohledně postupu) a urychlit tak snižování jejich objemu v rámci bankovního systému EU.

Ministři projednají otázky související s tématem tzv. daňové jistoty ve světle stále se měnícího mezinárodního daňového systému. Diskuze by měla směřovat k nalezení rovnováhy mezi opatřeními proti vyhýbání se daňovým povinnostem na straně jedné a daňovou jistotou pro společnosti na druhé straně.

Ministři si vyslechnou prezentaci o možných způsobech podpory navýšení soukromých investic v regionu severní Afriky a dalších zemí, který představuje jeden z klíčových sousedních regionů EU. Zlepšení hospodářské situace v těchto zemích je součástí snahy o efektivní snížení nelegální migrace do EU, která v současnosti probíhá v největší míře právě skrze země v tomto regionu. Diskuze se zúčastní řada aktérů působící v daném regionu, např. Evropská investiční banka, Světová banka či Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Cílem bude snaha identifikovat největší překážky pro hospodářský rozvoj a efektivní způsoby podpory zahraničních investic v regionu.

Na okraji jednání by ministři měli potvrdit společné pozice EU pro zasedání skupiny G20 a Mezinárodního měnového fondu.

 

Nejčtenější