Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. prosince 2015 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Politika EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh

Českou delegaci povede náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková.

Poslední zasedání ministrů financí pod vedením lucemburského předsednictví bude věnováno především dokončení Bankovní unie, koordinaci hospodářských politik a boji proti financování terorismu.

V návaznosti na úvodní prezentaci Komise proběhne první debata ministrů o návrhu na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů (EDIS). EDIS by měl být zaveden postupně ve třech fázích, přičemž společný systém pojištění vkladů by měl být dokončen v roce 2024. EDIS představuje tzv. třetí pilíř Bankovní unie (vedle jednotného systému dohledu a jednotného systému řešení krizí). Ministři by rovněž měli potvrdit prohlášení stvrzující dohodu na systému přechodného financování Jednotného fondu pro řešení krizí bank, který by měl být plně využitelný od 1. ledna 2016.

Komise ministrům dále představí Roční analýzu růstu, která definuje priority pro koordinaci hospodářských politik členských států EU, Zprávu v rámci mechanismu včasného varování, jejímž cílem je poukázat na riziko možné makroekonomické nerovnováhy v ekonomikách některých zemí a návrh doporučení Rady o provádění hlavních směrů hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro. Komise tyto materiály zveřejnila 26. listopadu 2015 a zahájila tím šestý cyklus koordinace hospodářských politik v EU, tzv. Evropský semestr.

Ministři se budou zabývat i opatřeními v rámci boje proti financování terorismu. Komise ministrům představí seznam opatření, které plánuje předložit jako evropskou iniciativu za účelem posílení evropského rámce v boji proti financování terorismu. Téma bylo na jednání zařazeno v návaznosti na teroristické útoky v Paříži 13. listopadu 2015, během kterých zemřelo 129 osob.

V oblasti daní si ministři vymění názory na dosavadní pokrok a budoucnost návrhu směrnice zavádějící společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB). Pokud jde o návrh daně z finančních transakcí (FTT), lucemburské předsednictví bude ministry informovat o stavu projednávání klíčových oblastí tohoto návrhu v rámci tzv. posílené spolupráce1. Ministři by měli rovněž schválit závěry Rady věnované implementaci opatření dohodnutých v rámci Akčního plánu OECD proti erozi základu daně a přesouvání zisků (tzv. BEPS) v rámci Evropské unie.

Očekává se dohoda ministrů na legislativě vytvářející tzv. jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a souvisejících změnách v nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky. Schválení na úrovni Rady by umožnilo pokročit v legislativním procesu a otevřít jednání s Evropským parlamentem.

Na závěr jednání Rady představí zástupce Evropského účetního dvora svoji zprávu o plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2014.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.


1 Jedná se o jedenáct členských států (Belgie, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko), které se rozhodly dále pracovat na návrhu na vytvoření systému daně z finančních transakcí v režimu posílené spolupráce.

Doporučované

Nejčtenější