Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 14. července 2015 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání

První jednání ministrů financí pod vedením lucemburského předsednictví bude věnováno především představení priorit nového předsednictví v Radě EU a prezentaci tzv. Zprávy pěti předsedů k dokončení Hospodářské a měnové unie.

Lucembursko předsedá Radě EU již po dvanácté a pro následujících šest měsíců si v hospodářské a finanční oblasti zvolilo jako tři hlavní priority (1) implementaci Investičního plánu pro Evropu, respektive Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), (2) vytváření Unie kapitálových trhů a (3) boj proti daňovým únikům a podvodům.

Dalším bodem jednání by měla být diskuse o tzv. Zprávě pěti předsedů nazvané „Dokončení evropské hospodářské a měnové unie“. Ta bude ministrům představena ze strany Komise a předsedy Euroskupiny. Autoři zprávy jsou předsedové pěti evropských institucí (Komise, Euroskupiny, Evropské Rady, Evropské centrální banky a Evropského parlamentu). Tento dokument obsahuje nástin kroků, jejichž provedení by mělo vést k dokončení hospodářské a měnové unie (HMU). Zpráva apeluje na nutnost prohloubení  a budování HMU ve čtyřech oblastech: (1) Hospodářská unie (konvergence, prosperita a sociální soudržnost), (2) Finanční unie (integrované finance pro integrované hospodářství), (3) Fiskální unie (rámec pro zdravé a integrované fiskální politiky) a (4) Politická unie (demokratická odpovědnost, legitimita a posílení institucí). Dokončení HMU je v této zprávě naplánováno nejpozději do roku 2025.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v EU a na vývoj na finančních trzích. Ministři budou také seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí ze zemí Eurozóny. Dále budou informováni o makroekonomickém dialogu se sociálními partnery, a o stavu plnění preventivní pomoci EU Rumunsku poskytnuté v rámci nástroje na podporu platebních bilancí členských států mimo eurozónu. Ministři projednají současný stav provádění tzv. Fiskálního paktu.

Doporučované

Nejčtenější