Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 19. června 2015 v Lucemburku

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání
Aktualizováno 19. 6. 2015
  • Zveřejněn odkaz na Youtube.com

Českou delegaci povede pověřený náměstek ministra financí Jiří Palán.

Poslední jednání pod vedením lotyšského předsednictví bude věnováno zejména dokončení Investičního plánu pro Evropu, závěrečné fázi Evropského semestru a legislativě v oblasti daní.

Lotyšské předsednictví představí ministrům konečné kompromisní znění nařízení o zřízení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), které bylo dosaženo 4. června po intenzivních jednáních v rámci tzv. trialogů mezi Komisí, Radou (reprezentovanou lotyšským předsednictvím) a Evropským parlamentem (EP). Radě se podařilo najít shodu s EP především v oblastech financování záručního fondu, řízení EFSI a délky fungování fondu. EP i Rada by měly finální kompromis schválit do konce června, aby byl splněn termín stanovený Evropskou radou.

V rámci koordinace hospodářských a fiskálních politik členských států Evropské unie (tzv. Evropský semestr) se předpokládá, že Rada schválí tzv. doporučení členským státům k národním programům reforem a programům stability / konvergenčním programům1, která Komise zveřejnila v květnu tohoto roku. Jednotlivá doporučení pro členské státy a eurozónu budou následně potvrzeny na Evropské radě, která se bude konat ve dnech 24. – 25. června. Členské státy by měly tato doporučení zohlednit při realizaci svých fiskálních a hospodářských politik.

Ministři se budou rovněž zabývat řadou otázek z oblasti daní. Předsednictví bude ministry informovat o aktuálním stavu projednávání návrhu směrnice, která zakládá automatickou výměnu informací týkající se přeshraničních daňových rozhodnutí. Návrh je součástí balíčku na podporu transparentnosti v oblasti daní vydaný Komisí v březnu tohoto roku. Dále budou ministři diskutovat návrh směrnice o úrocích a licenčních poplatcích, jejímž cílem je stanovit podmínky pro osvobození od daně v případě licenčních poplatků a úroků. Evropská komise ministrům rovněž představí hlavní aspekty svého nového sdělení o zdanění společností.

Ministři se budou věnovat implementaci pravidel Paktu o stabilitě a růstu. Na základě ekonomické předpovědi Komise z května 2015 se ministři budou zabývat návrhem na ukončení postupu při nadměrném schodku s Maltou a s Polskem. Současně se budou věnovat neplnění doporučení Rady pro odstranění nadměrného schodku veřejných financí Velké Británie, která měla schodek odstranit do konce března 2015. Ministři by měli schválit nová doporučení k odstranění jejího nadměrného schodku, ke kterému by mělo dojít během následujících dvou let.

Předsednictví bude ministry stručně informovat o současném stavu implementace legislativy, která vytváří Bankovní unii. Je plánována i debata o strukturální reformě bankovnictví s cílem dosažené dohody na příslušném návrhu nařízení Očekává se přijetí závěrů Rady k tzv. Unii kapitálových trhů a potvrzení hlavních směrů hospodářských politik, kterými by se členské státy měly řídit.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v EU a vývoj na finančních trzích. Ministři budou také krátce seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí ze zemí Eurozóny.

Na okraj jednání Rady ECOFIN proběhne zasedání guvernérů Evropské investiční banky, kteří projednají výroční zprávu auditního výboru za rok 2014.


1 Státy, které mají euro, zpracovávají programy stability, zatímco státy, které euro nemají, zpracovávají konvergenční programy.
Náhled videa - Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 19. června 2015 v Lucemburku

Přehraj video

Spustit video

Doporučované

Nejčtenější