Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 12. května 2015 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Politika EU
  • Finanční stabilita
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání

Českou delegaci povede velvyslanec Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii Martin Povejšil.

Hlavními tématy květnového zasedání Rady ECOFIN budou především Investiční plán pro Evropu a Evropský semestr.

Lotyšské předsednictví představí ministrům shrnující zprávu o aktuálním stavu projednávání návrhu na zřízení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), následně se očekávají komentáře ze strany jednotlivých členských států. V rámci vyjednávání probíhají nyní intenzivní jednání, tzv. trialogy, mezi Komisí (EK), Radou reprezentovanou lotyšským předsednictvím a Evropským parlamentem (EP) s cílem dosáhnout přijatelného kompromisu mezi pozicí Rady a EP, aby návrh mohl být odsouhlasen oběma legislátory do konce června tohoto roku. Hlavní pozornost se nyní soustředí na oblast správy a řízení EFSI (způsob výběru členů Řídícího a Investičního výboru) a otázky týkající se financování EFSI, kde mají Rada i EP odlišné postoje.

V rámci koordinace hospodářských a fiskálních politik členských států Evropské unie (EU) se předpokládá schválení návrhu závěrů Rady k postupu při nadměrné nerovnováze s členskými státy (ČS). Evropská komise v únoru zveřejnila hospodářské přehledy jednotlivých zemí, tzv. „Country Reports“. Tyto přehledy hodnotí situaci jednotlivých států, pokud jde o fiskální konsolidaci, makroekonomické nerovnováhy a pokrok v implementaci doporučení k provádění reforem, která byla uvedeným státům udělena v předchozích letech. Na základě hodnocení EK bylo zjištěno, že v případě 16 států1 existují makroekonomické nerovnováhy, přičemž v případě pěti zemí jde o nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu2. V případě České republiky EK makroekonomickou nerovnováhu neidentifikovala. Ministři rovněž zhodnotí pokrok v plnění specifických doporučení Rady ČS z roku 2014 a provádění strukturálních reforem.

Dále by Rada měla přijmout závěry ke Zprávě o stárnutí populace za rok 2015. V pořadí již pátá Zpráva3 představuje hospodářské a rozpočtové projekce dopadů stárnutí obyvatelstva pro 28 států EU a Norsko mezi roky 2013 – 2060 v pěti oblastech, které zahrnují důchody, zdravotní a dlouhodobou péči, vzdělávání a podporu v nezaměstnanosti.

Na okraj jednání budou ministři informováni ze strany EK a lotyšského předsednictví o proběhlém jednání ministrů financí zemí G20 a guvernérů centrálních bank, které se konalo 16. – 17. dubna 2015 ve Washingtonu. Hlavními diskutovanými tématy byly globální ekonomika a růstové strategie zemí G20, investiční strategie a infrastrukturální investice, reforma Mezinárodního měnového fondu, finanční regulace a mezinárodní daňové otázky.

Na pracovní snídani proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v EU a vývoj na finančních trzích, která bude vycházet z jarní makroekonomické předpovědi EK (byla zveřejněna 5. května). Ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí ze zemí Eurozóny. Následně proběhne diskuze k tématu flexibility v Paktu o stabilitě a růstu a ministři budou informováni o stavu plnění preventivní pomoci EU Rumunsku poskytnuté v rámci nástroje na podporu platebních bilancí členských států mimo eurozónu.

Součástí květnového jednání bude rovněž Ministerský dialog se státy západního Balkánu a Tureckem, během kterého zástupci EU a kandidátských (Albánie, Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka) a potencionálních kandidátských zemí (Bosny a Hercegoviny a Kosova) budou diskutovat programy hospodářských reforem výše uvedených zemí a doporučení v oblasti fiskálních a strukturálních politik ze strany EU. Výstupem z jednání by mělo být přijetí společných Závěrů hospodářského a finančního dialogu.

 


 

1 Belgie, Bulharsko, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Velká Británie.
2 Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie a Španělsko.
3 Zpráva vychází pravidelně od roku 2001.

Doporučované

Nejčtenější